Sarah Rombouts, Universiteit Gent
http://studwww.ugent.be/~sarombou/kop.htm

THE ART OF HUMANITY

Welkom op The Art of Humanity.
Deze webpagina werd gemaakt door Sarah Rombouts, een studente van de 2 kandidatuur Kunstwetenschappen van de Universiteit Gent, als jaaropdracht voor het vak Informatica Toegepast op Kunst.
Met dank aan Renate Helnwein voor de vriendelijke toestemming om fotomateriaal over te nemen.

Om deze website aan uw favorieten toe te voegen, klik hier. inhoud ::: Helnwein ::: Biografie ::: tentoonstellingen ::: links ::: over deze site ::: contact
Op deze website vindt u volgende onderdelen:* Inhoud - Zo komt u op deze pagina terecht.
* Helnwein - Een korte bespreking van Helnwein's werk en thema's.
* Biografie - Helnwein's levensloop beknopt en chronologisch.
* Tentoonstellingen - Huidige en toekomstige voorstellingen van Helnwein.
* Links - Verwijzingen naar andere interessante websites over de kunstenaar.
* Over deze site - Informatie over het waarom van deze site en de ontwikkelaar.
* Contact - Indien u uw mening over deze website te kennen wilt geven. U kan gemakkelijk navigeren via het menu in de bovenbalk.

NB: Deze website werd ontwikkeld op een resolutie van 1024x768


Dit onderdeel bestaat uit vijf delen. U kan desgewenst doorklikken via onderstaand snelmenu
1. Inleiding
2. Het kind
3. Zelfportretten
4. Acties
5. Samenwerking

1. Inleiding
Gottfried Helnwein heeft in de loop van zijn carrière al heel wat stof doen opwaaien. Al tijdens zijn studies aan de Hoehere Graphische Lehr- und Versuchsanstalt, liet hij een leerkracht gechoqueerd de klas uitlopen, nadat die zijn portret van Adolf Hitler gezien had (dat Helnwein had geschilderd in plaats van een Naakt, wat de opdracht was). En die commotie is nooit opgehouden. In 1972 moest een tentoonstelling met zijn werk zelfs na drie dagen zijn deuren sluiten, omdat het personeel van de galerij ermee dreigde te staken.
Zijn kunst heeft een doel: Helnwein wil provoceren, wil dat de toeschouwers nadenken. Door alle dagen gewonde en verminkte kinderen op televisie en in de kranten te zien raakt onze maatschappij immuun voor die beelden. Door die beelden hyperrealistisch te schilderen in een subtiele en delicate pasteltechniek, maakt hij die beelden weer zienbaar voor de toeschouwers, die er terug walging voor (kunnen) krijgen. Hij is de eerste Duitstalige kunstenaar die na de Tweede Wereldoorlog zo expliciet verwijst naar de gruwelen en het geweld die onder het Nazi-regime gebeurd zijn. Een bekend voorbeeld hiervan is zijn protest tegen dr. Gross, die tijdens het regime van de nazi's honderden kinderen vergiftigd had op, volgens de dokter, humane wijze."Lebenunwertes Leben" - copyright Gottfried Helnwein 1979
:::Terug naar boven:::
2. Het kind
Het centrale thema in het werk van Helnwein is het menselijke wezen. Als slachtoffer, maar ook als dader… Vooral het kind is een steeds terugkerend motief in zijn oeuvre. Niet alleen in portretten die hij tekent, fotografeert, schildert… Maar ook de invloed van comics, met figuren als Donald Duck en Mickey Mouse – hij leerde meer van Disney dan van Leonardo da Vinci, beweerde hij ooit – duidt de wereld van kinderen aan. Kinderen zijn volgens Helnwein dé slachtoffers van onrecht en geweld in onze maatschappij. Hij gebruikt ook kinderen als spiegel voor de geschiedenis. In 1988 maakte hij in Keulen een 100 meter lange installatie met enorm grote portretten van kinderen, om de Eichskristallnacht te herdenken. De kinderen lijken in een eindeloze rij te staan, wachtend om gesorteerd te worden. Deze nacht werd later door de kunstenaar, in zijn boek en documentaire Ninth November Night nog eens herdacht."Ninth November Night" - copyright Gottfried Helnwein 1988
:::Terug naar boven:::
3. Zelfportretten
Helnwein's zelfportretten – foto's, schilderijen, en tekeningen, of een combinatie van dat alles, eventueel bewerkt met de computer – hebben ook, zoals veel van zijn werken rond kinderen, het motief van verwonding en verminking. De kunstenaar beeldt zichzelf veelal af met een omzwachteld hoofd, en gebruikt het metaal van gebogen vorken om de illusie van een foltertuig te geven. Er bestaan veel verschillende varianten (in allerlei materialen) van dit gegeven. In die varianten gebruikt hij dikwijls een andere stilistische benadering, afgeleid van de kunstgeschiedenis: van expressionistisch, via abstract en het tachisme, naar een ernstig monochroom beeld, waarbij het zelfportret een nauwelijks zichtbare schaduw wordt.
Helnwein ontkent dat er een autobiografisch aspect in zijn zelfportretten is, ze zijn niet meer autobiografisch dan de werken waarvoor kinderen poseerden: “De reden waarom ik het onderwerp van een zelfportret koos en ervoor koos mezelf op een podium te zetten, was om te dienen als een soort representatieve. Er is niets autobiograaf, geen therapie, en het zegt niets over mij persoonlijk. Ik praat niet over mezelf, ik gebruik gewoon mezelf omdat ik altijd beschikbaar ben als model: Waar ik het over heb is gewoonweg… een menselijk wezen.""Self-portrait 29" - copyright Gottfried Helnwein 1990
:::Terug naar boven:::
4. Acties
De kunstenaar creëerde ook schijnbaar spontane acties, die hij fotografeerde of op video vastlegde. Mede door deze acties – maar ook door de invloed van de rock- en comics- cultuur – wordt Helnwein vaak genoemd als ‘erfgenaam' van Warhol en Beuys.
De hoofdfiguren waren over het algemeen kinderen, rond wie hij windels aanbracht, samengehouden met medische instrumenten.
Met deze acties wilde de kunstenaar reacties van toevallige voorbijgangers uitlokken. Zelfs als die passanten niet reageerden, devalueerde dit niet het resultaat van de acties: geen notie nemen van een incident is immers ook een vorm van reactie, en zelfs een veelzeggende!"Aktion Sorgenkind " - copyright Gottfried Helnwein 1972
:::Terug naar boven:::
5. Samenwerking
Helnwein heeft samengewerkt met enorm veel (andere) beroemde mensen.
Onder meer Muhammed Ali, die in de film over Helnwein , geregisseerd door Peter Hajek, voorkomt.
In datzelfde jaar (1984) ontmoette hij ook Walt Disney-tekenaar Carl Barks, de schepper van Donald Duck. Volgens Helnwein leerde hij meer over het leven en kunst van Donald Duck, dan van alle scholen waar hij ooit les volgde.
Voorts poseerde ook Warhol voor een portret, evenals Charles Bukowky, the Rolling Stones…
Hij werkte met Marlene Dietrich en ontmoette William S. Burroughs, Lou Reed, Wim Wenders. Zelfs de Californische gouverneur Arnold Schwarzenegger bezocht Helnwein 's atelier.
Sean Penn wilde iets met hem doen, en leverde commentaar bij de documentaire die over de kunstenaar werd gemaakt.
Helnwein heeft ook nauw samengewerkt met Marilyn Manson voor verschillende artistieke projecten, o.a. voor The Golden Age of Grotesque, beelden van deze coproductie werden gebruikt voor Mansons album, de mObscene-videoclip en voor op het podium. Er vond ook een tentoonstelling en performance met Manson plaats in Berlijn, en dit zijn maar een paar van hun projecten.
Ook maakte hij zes verschillende covers voor de cd ‘Sehnsucht' van Rammstein, en door de cd-hoes van ‘Blackout' van The Scorpions werden zijn zelfportretten ware cultbeelden.

Links
* http://www.helnwein.com
Officiële website van Gottfried Helnwein. Hier vindt men – in het Engels – een overzicht van de kunst van Helnwein, zijn biografie, een overzicht van essays en teksten over de kunstenaar in verschillende talen, Helnwein's boeken, catalogi, tentoonstellingen, vaste collecties waar werken van Helnwein zich bevinden, citaten, een bibliografie, het Helnwein-archief en links naar andere sites, o.a. de officiële Franse, Russische, Japanse, Mexicaanse etc. sites.

* http://www.helnwein.de
Officiële Duitse site. Dezelfde opbouw als de officiële site. De links naar andere delen van de site zijn wel in het Duits, maar de teksten zelf (zoals de biografie) zijn in het Engels. Men kan hier wel Duitstalige artikels en interviews lezen (maar die kan men ook lezen op www.helnwein.com )

* http://www.helnwein.org
Dit is het Gottfried Helnwein-archief voor onderzoek en educatieve doeleinden. De site bevat belangrijke teksten van of over de kunstenaar, zijn biografie, bibliografie, tentoonstellingen, vaste collecties, tekeningen, schilderijen, fotografie, installaties en performances en zijn werk voor theater, opera en film.

* http://www.helnwein.net
Gottfried Helnwein en het Internet. Een overzicht van de meest belangrijke Gottfried Helnwein websites, links, informatie over waar zijn kunst, essays, tentoonstellingen, museums, gallerijen, biografie, bibliografie en de Helnwein archieven te vinden zijn.

* http://www.helnweingallery.com
Hier kan men werken, afdrukken van werken, monografiën, boeken en catalogi van Helnwein kopen.

* http://www.helnwein-archive.com
Het Gottfried Helnwein-archief. Bevat de belangrijkste teksten, essays, interviews, pers- en media-artikels die over de kunstenaar verschenen zijn.

* http://www.helnweincomic.homestead.com
Helnwein's schilderij Mouse I in het San Francisco Museum of Modern Art en ander werk van de kunstenaar dat met comics te maken heeft; “Memories of Duckburg”, een essay van Helnwein, etc. Deze site is in het Duits en het Engels.

* http://www.gottfried-helnwein-press.com
Geselecteerde artikels over Gottfried Helnwein in kranten en tijdschriften, in chronologische volgorde (beginnend met de meest recente).

* http://www.gottfried-helnwein-essays.com
Een sectie van teksten en essays over de kunstenaar, in chronologische volgorde.

* http://www.gottfried-helnwein-interviews.com
Enkele interviews met en van Gottfried Helnwein in chronologische volgorde.

* http://www.gottfried-helnwein-bibliography.com
Een overzicht van monografieën, boeken en catalogi van en over de kunstenaar in chronologische volgorde.

* http://www.gottfried-helnwein-exhibitions.com
Persoonlijke tentoonstellingen, groepstentoonstellingen, installaties en performances van Helnwein in verschillende musea, galerijen en publieke plaatsen, in chronologische volgorde.

* http://www.helnwein-theater.com
Helnwein en zijn werk voor theater, opera, ballet en film (decorontwerp, kostuums, make-up, posters).

* http://www.helnwein-music.com
De kunst van Gottfried Helnwein en muziek. Decorontwerp, kostuums en make-up voor opera, danstheater, videoclips; zijn kunst op cd- en platenhoezen (o.a. voor Rammstein en The Scorpions) en zijn samenwerking met Marilyn Manson. Voorts nog essays en stukken in de pers en de media.

* http://www.helnwein-museum.com
Groepstentoonstellingen, persoonlijke tentoonstellingen, installaties en performances in musea. Ook essays en interviews, monografieën, catalogi en zo meer.

* http://www.helnwein-photography.com
Het fotografisch werk van Helnwein : zilverafdrukken, polaroid, cibachroom, digitale fotografie en gemengde media. Ook over tentoonstellingen in musea en galerijen, en installaties op publieke plaatsen, essays, interviews, artikels, boeken en catalogi.


http://studwww.ugent.be/~sarombou/helnwein.htm#inleiding
http://studwww.ugent.be/~sarombou/helnwein.htm#zelfportretten
http://studwww.ugent.be/~sarombou/helnwein.htm#acties
http://studwww.ugent.be/~sarombou/links.htm
http://studwww.ugent.be/~sarombou/tentoon.htm
http://studwww.ugent.be/~sarombou/bio.htm
http://studwww.ugent.be/~sarombou/helnwein.htm